مشاوره هوشمند آموزشی


این سامانه قابلیت ارائه مشاوره هوشمند به کاربران را دارد بر این اساس کاربران می دانند کدام دروس و کدام سرفصل ها نقاط ضعف آنها است و باید مدت زمان بیشتری برای مطالعه آن بخش‌ها صرف شود