دستیار آموزشی


دستیار آموزشی یک کمک آموزشی بسیار خوب برای دوره متوسطه اول و متوسطه دوم می باشد.

فیلم های آموزشی ٬ کتابهای کمک آموزشی ٬ کتابهای درسی و همین‌طور نمونه سوالات امتحانی بخشی از امکانات این دستیار آموزشی می باشد.

ورود به دستیار آموزشی