آموزش گام به گامآموزش گام به گام به شیوه ای نوین

 

آموزش گام به گام

تردیدی نیست که یادگیری آنلاین انقلابی در نحوه مطالعه ما ایجاد کرده است.

سامانه آموزشی ارجامان تصمیم دارد با ارائه ی آموزش های گام به گام، تمامی دروس و سرفصلهای آموزشی در مقطع دوم آموزش متوسطه را مفهومی، قدم به قدم و همینطور بر اساس تکنیک های تست زنی، آموزش دهد .

همانطور که دانش در مورد رشد و یادگیری انسان با سرعت بالایی رشد کرده است ، فرصت شکل گیری شیوه های آموزشی موثرتر نیز افزایش یافته است. با این وجود بهره گیری از این پیشرفت ها مستلزم تلفیق بینش در چندین زمینه - از علوم زیست شناختی و علوم اعصاب گرفته تا روانشناسی ، جامعه شناسی ، علوم رشد و یادگیری - و اتصال آنها به دانش رویکردهای موفقی است که در آموزش ظهور می کنند. 

آزمون آنلاین

ارایه عملکرد تحصیلی